دانلود ارزیابی توانایی مدل های داده کاوی در پیش‌بینی قیمت سهام -کامل و جامع

ارزیابی توانایی مدل های داده کاوی در پیش‌بینی قیمت سهام

در این مقاله تمرکز اصلی بر روش های هوشمند و مقایسه آن با روش خطی می باشد که در برگیرنده مدل های مدل تخمینگر بردار پشتیبان (SVR)، تخمینگر حداقل درجه (LARS)، مدل شبکه عصبی –فازی(ANFIS) است

دانلود ارزیابی توانایی مدل های داده کاوی در پیش‌بینی قیمت سهام

تخمینگر بردار پشتیبان تخمینگرحداقل درجه مدل شبکه عصبی –فازی  مدلهای داده کاوی پیش بینی قیمت سهام پیش بینی قیمت سهام با مدلهای داده کاوی ارزیابی توانایی مدلهای داده کاوی در پیش بینی قیمت سهام

دسته بندی حسابداری
فرمت فایل doc
حجم فایل 89 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 24

ارزیابی توانایی مدل های داده کاوی در پیش‌بینی قیمت سهام

 
   چکیده :
اهمیت ویژه بازار سرمایه در توسعه اقتصادی ازطریق هدایت موثرسرمایه‌ها وتخصیص بهینه منابع غیرقابل انکاراست. سرمایه‌گذاری دربازارسرمایه مستلزم تصمیم‌گیری می‌باشدکه این خودنیازمنددستیابی به اطلاعاتی درخصوص

ادامه مطلب